Przychodnia

WSZYSCY KANDYDACI NA STUDIA WYŻSZE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE

  • Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI 
  • SKIEROWANIEM NA BADANIA LEKARSKIE WYDANYM PRZEZ UCZELNIĘ

NAZWA WYDZIAŁU I PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW

NAZWA I DANE TELEADRESOWE PRZYCHODNI 

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
(biotechnologia, kynologia, zootechnika)

Wydział Elektryczny
(automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka)

Wydział Informatyki

(informatyka)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
(energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria transportu,
mechanika i budowa maszyn, mechatronika,
zarządzanie i inżynieria produkcji)

 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
(architektura krajobrazu,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii,
ogrodnictwo, rolnictwo)

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
(ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowieka)

 Wydział Techniki Morskiej i Transportu
(logistyka, transport)

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
(inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów
i nanomateriałów, technologia chemiczna)

 

 

 

Przychodnia Al. Wojska Polskiego 97

tel: 510 741 319

Lekarz medycyny pracy:

poniedziałek: 12:00-15:00

środa: 12:00-15:00

piątek: 9:00-10:00