Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW  W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
www.biotechnologia.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin

od 21.02 do 01.03.2023 r. w godz. 10:00-14:00
pokój  1/17 i 1/25
tel. 91 449 67 51, 91 449 67 50

WYDZIAŁ EKONOMICZNY
www.ekonomia.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – ekonomia
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin

od 21.02 do 01.03.2023 r. w godz. 10:00-14:00
pokój nr 18

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
www.we.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. gen. Władysława Sikorskiego 37,
70-313 Szczecin

od 21.02 do 28.02.2023 r. w godz. 08:00-13:00
sala 210
tel. 91 449 4150

WYDZIAŁ INFORMATYKI
www.wi.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49, 71-210 Szczecin

od 21.02 do 01.03.2023 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00
pokój 124 (I piętro) lub 12 (parter)
tel. 91 449 5518, 91 449 56 62

rekrutacjawi@zut.edu.pl

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

www.wimim.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW -  energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

od 20.02 do 03.03.2023 r. w godz. 10:00-12:00
pokój nr 125a, 
tel. 91 449 45 50
Uwaga! Możliwość indywidualnego umówienia się w innym terminie (kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą wiadomości w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

rekrwimim@zut.edu.pl

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
www.agro.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu, ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo

ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

od 21.02 do 24.02.2023 r. w godz. 10:00-12:00 (wtorek - piątek)
od 27.02 do 01.03.2023 r. w godz. 10:00-12:00 (poniedziałek - środa)

pokój nr 10 - dziekanat
tel: 91 449 62 55
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
www.wnozir.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW – ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowiek

ul. Kazimierza Królewicza 4,
71-550 Szczecin
od 16.02 do 01.03.2023 r.
w godz. 10:00-14:00
pokój nr 14
tel. 91 449 66 56
rekrutacjawnozir@zut.edu.pl 

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
www.wtmit.zut.edu.pl

KIERUNEK STUDIÓW – logistyka, transport

al. Piastów 41, 71-065 Szczecin
od 20.02 do 03.03.2023 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
(inny termin możliwy po uprzednim ustaleniu e-mailowym: rekrutacjawtmit@zut.edu.pl)

pokój nr 33 (parter)
tel. 91 449 4470
rekrutacjawtm@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
www.wtiich.zut.edu.pl

KIERUNKI STUDIÓW –  inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, technologia chemiczna

al. Piastów 42
, 71-065 Szczecin (tzw. Nowa Chemia)
od 21.02 do 01.03.2023 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-15:00
pokój nr 1 A
tel. 91 449 46 68