Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA  W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 (semestr letni)

 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowana specjalności:
  • bioinżynieria
 • KYNOLOGIA - proponowana specjalność:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowia
 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - proponowane specjalności:
  • ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
  • technologia i biotechnologia żywności
  • technologia rybna
  • żywienie człowieka

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ