Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH II STOPNIA W REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 - semestr letni

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:
  • bioinżynieria
  • nanobioinżynieria
 • KYNOLOGIA - proponowana specjalność:
  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna
 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • EKONOMIA - proponowane specjalności:
  • gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • gospodarka nieruchomościami
  • gospodarka turystyczna
  • konsulting gospodarczy
  • logistyka w biznesie
  • rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
  • wycena nieruchomości

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

·         AUTOMATYKA I ROBOTYKA - proponowane  specjalności:

  • bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
  • systemy sterowania procesami przemysłowymi

·         ELEKTROTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • systemy elektroenergetyczne
  • urządzenia i instalacje elektryczne

·         TELEINFORMATYKA -proponowane specjalności:

  • sieci teleinformatyczne i systemy mobilne
  • systemy transmisyjne

WYDZIAŁ INFORMATYKI

 • INFORMATYKA - proponowane specjalności:
  • inteligencja obliczeniowa
  •  projektowanie oprogramowania
  • systemy komputerowe zorientowane na człowieka

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

 • ENERGETYKA - proponowane specjalności
  • energetyka odnawialnych źródeł energii
  • technologie jądrowe i wodorowe
  • zarządzanie energią i środowiskiem
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - proponowane specjalności:
  • konstrukcie lekkie
  • przetwórstwo tworzyw polimerowych
  • spawalnictwo i techniki łączenia
 • INŻYNIERIA TRANSPORTU
  • logistyka, organizacja i technologia transportu
  • urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - proponowane specjalności:
  • inżynieria spawalnictwa 
  • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
  • urządzenia mechatroniczne

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

 • OCHRONA ŚRODOWISKA - proponowane specjalności:
  • ocena stanu zagrożeń środowiska
  • rekultywacja i zagospodarowanie gruntów
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - proponowane specjalności:
  • systemy wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
  • pozyskiwanie i konwersja biomasy na cele energetyczne
 • OGRODNICTWO - proponowane specjalności:
  • produkcja owoców warzyw i ziół
  • rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni
 • ROLNICTWO - proponowane specjalności:
  • doradztwo rolnicze
  • rolnictwo precyzyjne

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

 • LOGISTYKA
 • TRANSPORT - proponowane specjalności:
  • logistyczne zarządzanie transportem zintegrowanym
  • transport paliw
  • transport żywności

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - proponowane specjalności:
  • eksploatacja instalacji przemysłu petrochemicznego
  • inżynieria procesowa
  • informatyka procesowa
  • inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
  • inżynieria procesów ekoenergetyki
 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA - proponowane specjalności:
  • technologia chemiczna nieorganiczna
  • technologia organiczna leków, kosmetyków i środków pomocniczych
  • technologia polimerów syntetycznych i biomateriałów