Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 (semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                                

20

kynologia     20
zootechnika20

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

technologia żywności i żywienie człowieka                     

15

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ 

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa                                 

30