Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku polskim
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2022/2023


Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 2 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

  • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - AKTUALNIE TRWA
    (przypadku konieczności przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej termin ustala właściwa komisja rekrutacyjna)

rejestracja w systemie rekrutacyjnym                           

 15.02.-01.03.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 21.02.-02.03.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 03.03.2023 r.

  • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

rejestracja w systemie rekrutacyjnym                                

 16.01.14.02.2023 r.
 zakończona

testy kwalifikacyjne       

 16–17.02.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 21.02.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 21.02.–01.03.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 03.03.2023 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji