Testy kwalifikacyjne – studia II stopnia

KRYTERIA PRZYJĘĆ ORAZ ZAKRESY TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
(semestr letni)

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy (dotyczy kierunku - elektrotechnika)

WYDZIAŁ INFORMATYKI

studia stacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr letni
studia niestacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

studia stacjonarne -  rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni, 
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni (dotyczy kierunku - technologia żywności i żywienie człowieka)

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

studia stacjonarne - rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy i letni
studia niestacjonarne – rekrutacja prowadzona jest na semestr zimowy I letni (dotyczy kierunku - inżynieria chemiczna i procesowa)