Badania lekarskie

Uwaga!

Kandydatów na studia obowiązują badania lekarskie lekarza medycyny pracy (za wyjątkiem kandydatów na kierunek studiów - ekonomia).

Kandydaci na badania powinni zgłaszać się z:

 • dokumentem tożsamości
 • skierowaniem na badania lekarskie wydanym przez Uczelnię


Badania są bezpłatne.

Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na określonym kierunku jest wystawiane przez Uczelnię na obowiązującym druku, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu się kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacji oraz wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na numer konta bankowego wygenerowany z Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK.

Skierowanie opatrzone odpowiednią pieczęcią i podpisane przez osobę upoważnioną można  pobrać:

 • od 23 stycznia do 21 lutego 2023 r. . w Dziale ds. Studenckich,
  al. Piastów 17, 007B (budynek rektoratu)
  osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00,
  lub wysyłając maila na adres rekrutacjazut@zut.edu.pl
  podając: swoje nazwisko, imię oraz kierunek studiów (uwaga! skierowanie wystawiane jest tylko na jeden kierunek studiów – kierunek pierwszy z preferencji),
 • od 22 do 28 lutego 2023 br. bezpośrednio w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej danego kierunku

Orzeczenie wystawia lekarz medycyny pracy.