Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU LETNIEGO 2022/2023


Kandydat  na studia II stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023. Zasady rekrutacji na studia II stopnia

 

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów                                            

 16.01.14.02.2023 r.

testy kwalifikacyjne       

 16–17.02.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 21.02.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 21.02.–01.03.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 03.03.2023 r.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia składa dokumenty w siedzibie komisji rekrutacyjnej, właściwej dla kierunku studiów, zgodnie z terminami rekrutacji.