Aktualności

Absolwenci Technikum z dyplomem zawodowym - ważne 07.07.2022 15:55

Informacja dla kandydatów z egzaminem zawodowym

Kandydatów z egzaminem zawodowym z pierwszej rekrutacji prosimy o wgranie do Internetowej Rejestracji Kandydatów skanu swojego dyplomu zawodowego do dnia 10 lipca. Podstawą uzyskania dodatkowych punktów w algorytmie wyliczającym w rekrutacji liczbę punktów kandydata za uzyskanie tytułu zawodowego są wyniki zamieszczone na dyplomie zawodowym/dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.