Aktualności

Egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne I stopnia przeprowadzony zostanie z wykorzystaniem technologii informatycznych 24.05.2022 10:17

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z zakresem egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na kierunkach: