Aktualności

II tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia – rozpoczęła się 13.07.2022 14:49

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Uwaga!
dokumenty w formie papierowej można składać od 18 lipca (od godziny 12:00)
w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  na adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie
 • kurierem (adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.


Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc

 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo techniczne
 • biotechnologia
 • budowa jachtów
 • budownictwo
 • budownictwo - inżynier europejski
 • chemia
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • ichtiologia i akwakultura
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych
 • inżynieria w medycynie
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • projektowanie architektury wnętrz i otoczenia (egzamin -7 września br.)
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • uprawa winorośli i winiarstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika