Aktualności

III tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia 31.08.2022 15:17

31 sierpnia o godzinie 15:00 została uruchomiona  III tura rekrutacji,

w rekrutacji w III turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów  (do wyczerpania limitu miejsc) - ostateczny termin 28 września,
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK (ostateczny termin rejestracji 27 września).
Kandydat na studia I stopnia musi spełnić zasady rekrutacji  o których mowa w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.
Zasady rekrutacji na studia I stopnia
Uwaga! dokumenty w formie papierowej można składać od 28 września w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla zadeklarowanego kierunku studiów.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
  na adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie
 • kurierem (adres wydziału  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.


Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc

 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo techniczne
 • biotechnologia
 • budowa jachtów
 • budownictwo
 • budownictwo - inżynier europejski
 • chemia
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • ichtiologia i akwakultura
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria w medycynie
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • uprawa winorośli i winiarstwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika