Aktualności

Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne 24.06.2022 09:35

Uwaga!

Kandydat, który w dniu 21 czerwca br., przystąpił do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne I stopnia w formie zdalnej może sprawdzić wynik egzaminu
po godzinie 11

logując się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Jak sprawdzić wynik egzaminu  (format:  pdf, rozmiar:  95 KB)