Aktualności

Wyniki rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia -25 sierpnia 25.08.2022 13:28

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji
zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”
kolumna „Status kwalifikacji”

opis (format:  pdf, rozmiar:  148 KB)

W kolumnie status kwalifikacji po wejściu na wyniki, możesz sprawdzić na której pozycji znajdujesz się na liście zakwalifikowanych.

Uwaga!
Kandydat ze statusem „Zakwalifikowany” zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej
komplet dokumentów w terminie od 25 sierpnia do 6 września br.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

  •  osobiście,
  • za pośrednictwem osób trzecich,
  • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym,
    na adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie
  • kurierem (adres wydziału z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA), wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 22 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.