Sprawdzian w formie zdalnej na kierunku: architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

L.p.
Sprawdzian umiejętności plastycznych
na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - II TURA (sprawdzian w formie zdalnej)
       Czas
działania
[godziny]

7 września 2022 r. (środa)

1.

Kandydaci, którzy w terminie: od 8 lipca do 5 września br., zarejestrowali się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK (wybierając kierunek - projektowanie architektury wnętrz i otoczenia) otrzymają drogą mailową wysłaną z ISR link do pobrania zadań rysunkowych wraz z wyjaśnieniem i instrukcją.

8:30-9:00

2.

Pobranie zadań rysunkowych (dokument PDF).

9.00-11:00

3.

Sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunku projektowanie architektury wnętrz i otoczenia obejmuje 3 zadania rysunkowe. Praca własna Kandydata na studia.

11.00-15:40

4.

Kandydaci otrzymają kolejną wiadomość z IRK z adresem folderu głównego oraz zastępczego na który będą mogli załadować swoje prace (zamienione w dokument PDF).

15:45-16:00

7 września 2022 r. (środa)

1.

Oddanie zadań rysunkowych – 3 dokumenty PDF, sugerowana pojemność pojedynczego pliku nie więcej niż 15 MB (wprowadzenie zadań do systemu informatycznego).

od 16:00

8 września 2022 r. (czwartek)

1.

Oddanie zadań rysunkowych – 3 dokumenty PDF, sugerowana pojemność pojedynczego pliku nie więcej niż 15 MB (wprowadzenie zadań do systemu informatycznego).

do 09:00