Gdzie złożyć dokumenty

KANDYDAT ZAKWALIFIKOWANY DO PRZYJĘCIA NA STUDIA
SKŁADA KOMPLET DOKUMENTÓW W SIEDZIBIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ODPOWIEDNIEJ DLA KIERUNKU STUDIÓW ZGODNIE Z TERMINAMI REKRUTACJI

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNKI STUDIÓW – architektura, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia
ul. Żołnierska 50, 70-210 Szczecin
pokój nr 115

od 13.07 do 22.07.2022 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
tel: 91 449 56 73, 91 449 59 92

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

KIERUNKI STUDIÓW - biotechnologia, kynologia, zootechnika
ul. Klemensa Janickiego 32, 71-270 Szczecin
pokój 1/17
od 13.07. do 26.09.2022 (od poniedziałku do piątku) w godz. 09:00-14:00
tel: 91 449 67 56; 91 449 67 52; 91 449 68 01

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

STUDIA STACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, budownictwo (inżynier europejski), inżynieria środowiska
al. Piastów 50a,
70-311 Szczecin
pokój nr 202, 203,
od 13.07 do 02.08.2022 r. w godz. 09:00-14:00
Uwaga!

Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia I  i II stopnia na kierunek: budownictwo i inżynieria środowiska w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie od 5 września 2022 r.

Dokumenty przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK
od 05.09 do 30.09.2022 r. w godz. 09:00-14:00
tel: 91 449 42 18, 91 449 47 16, 91 449 40 33

STUDIA NIESTACJONARNE
KIERUNEK STUDIÓW – budownictwo, inżynieria środowiska
al. Piastów 50a,
70-311 Szczecin
pokój nr 105
od 25.08 do 28.09.2022 r. w godz. 9:00-15:00
tel: 91 449 49 95, 91 449 43 00, 91 449 42 01
(uwaga! istnieje możliwość indywidualnego umówienia się w innym terminie pod nr tel: 91 449 49 95)

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNKI STUDIÓW – ekonomia, zarządzanie
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
pokój nr 11
od 13.07 do 29.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00
tel: 91 449 69 55

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNKI STUDIÓW –  automatyka i robotyka, elektrotechnika, teleinformatyka
ul. gen
. Władysława Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

pokój nr 110
od 13.07 do 30.09.2022 r. w godz. 9:00-14:00
tel. 91 449 44 62

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW - informatyka
ul. Żołnierska 49
, 71-210 Szczecin

STUDIA STACJONARNE

parter przy wejściu w budynku WI
pokój 124 lub 12
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 09:00-14:00
od 23.07 do 04.08.2022 r. w godz. 09:00-13:00 
tel: 91 449 55 18, 91 449 56 62

Uwaga!
Postępowanie rekrutacyjne oraz przyjmowanie dokumentów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek informatyka
w ramach II tury rekrutacji prowadzone będzie
od 1 września 2022 r.
Dokumenty (format:  docx, rozmiar:  18,30 KB) przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie
Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

STUDIA NIESTACJONARNE
pokój nr 126
od 23.08 do 06.09.2021 r. w godz. 10:00-13:00
tel: 91 449 55 03, 91 449 56 71

WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

STUDIA STACJONARNE
KIERUNKI STUDIÓW - energetyka, inżynieria materiałowa, inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych, inżynieria produkcji w przemyśle 4.0, inżynieria transportu, mechanika i budowa maszyn, projektowanie materiałowe w konstrukcjach inżynierskich, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin
STUDIA STACJONARNE
pokój nr 5
e-mail: rekrwimim@zut.edu.pl
od 13.07 do 29.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00
od 01.08 do 19.08.2022 r. w godz. 10:00-12:00
od 29.08 do 30.09.2022 r. w godz. 10:00-12:00
tel: 91 449 45 50

STUDIA NIESTACJONARNE
pokój nr 147 lub 149 (pomieszczenia dziekanatu)
od 23.08 do 28.09.2022 r.
Poniedziałek , środa: w godz. 12.00-15.30.
Wtorek, czwartek, piątek: w godz. 9:00-13:00.
tel: 91 449 42 09, 91 449 41 65

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW - architektura krajobrazu,  ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo, rolnictwo, uprawa winorośli i winiarstwo
ul. Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin,
rekrutacja.wksir@zut.edu.pl
pokój  nr 67- parter
od 01.07 do 12.07.2022 r. w godz. 10:00-12:00
od 13.07 do 22.07.2022 r. w godz. 10:00-13:00
od 25.07 do 24.08.2022 r. w godz. 10:00-12:00
od 25.08 do 06.09.2022 r. w godz. 10:00-13:00
od 07.09 do 30.09.2022 r. w godz. 10:00-12:00

tel: 91 449 62 05

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNKI STUDIÓW –   ichtiologia i akwakultura, mikrobiologia, technologia żywności i żywienie człowieka
ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin,

pokój nr 14 - parter
od 01.07 do 30.09.2022 r (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-14:00

(uwaga! inna godzina możliwa do ustalenia po uprzednim ustaleniu e-mailowym lub telefonicznym)

e-mail: rekrutacjawnozir@zut.edu.pl
tel: 91 449 66 56

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNKI STUDIÓW – bezpieczeństwo techniczne, budowa jachtów, chłodnictwo i klimatyzacja, logistyka, oceanotechnika, transport
al. Piastów 41
, 71-065 Szczecin,

od 04.07 do 29.07.2022 r., pokój 26 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
rekrutacjawtmit@zut.edu.pltel:  91 449 42 80,
od 01.08 do 26.08.2022 r., pokój 33 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel:  91 449 44 70,
od 29.08 do 30.09.2022 r., pokój 26 (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-14:00
tel:  91 449 42 80,
(uwaga! możliwość ustalenia ustaleniu e-mailem terminu w godzinach późniejszych
rekrutacjawtmit@zut.edu.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNKI STUDIÓW – chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałów i nanomateriałów, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna
al. Piastów 42, 71-065 Szczecin
pokój 1A  tzw. Nowa Chemia
od 13.07 do 22.07.2022 r.  (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-15:00
od 25.07 do 30.09.2022 r.  (od poniedziałku do piątku) w godz. 10:00-12:00
tel: 91 449 46 68