Studia II stopnia- niestacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

architektura

30
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

budownictwo

60

inżynieria środowiska

45

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

ekonomia 30
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

elektrotechnika

45

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

informatyka               

60
WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

 LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopni

energetyka

30

inżynieria materiałowa 30
inżynieria transportu 30

mechanika i budowa maszyn

30

mechatronika 30

zarządzanie i inżynieria  produkcji

30

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

architektura krajobrazu                                         

30

ochrona środowiska

30

odnawialne źródła energii

30

ogrodnictwo

30

rolnictwo

30

uprawa winorośli i winiarstwo     

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

technologia żywności i żywienie człowieka            

 15
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia niestacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa                       

30