Studia II stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

architektura

60

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

30

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                 

30

kynologia

30

zootechnika

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

budownictwo                                                 

60

inżynieria środowiska

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ekonomia                                                     45
WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

informatyka                                                  

45
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

Materials Engineering                               

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ichtiologia i akwakultura                             15

mikrobiologia

15

technologia żywności i żywienie człowieka30
 
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

logistyka                                                      30

transport

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa              

30

inżynieria materiałów i nanomateriałów

30

technologia chemiczna

30