Terminy I i II stopnia prowadzone w języku obcym

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM  ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/2023

I. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prowadzone w języku angielskim:
Aquaculture and Fisheries, Chemical Engineering, Economics, Materials Science and Engineering

 

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

04.04.-31.05.2022 r.

weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 05.04.-31.05.2022 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

06.06.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

06.06.-20.06.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2022 r.

 II. REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA prowadzone w języku angielskim:

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

04.04.-31.05.2022 r.
weryfikacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu 05.04.-31.05.2022 r.
testy kwalifikacyjne06.06.-07.06.2022 r.
ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

08.06.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

08.06.-22.06.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

30.06.2022 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w w języku obcym nie wyczerpie limitu miejsc na dany kierunek studiów może zostać ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.