Terminy - studia niestacjonarne I stopnia

 

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/2023

 • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - AKTUALNIE TRWA

  rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

  25.08.-27.09.2022 r.

  składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

  26.08.-28.09.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji 

  29.09.2022 r.

 • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - ZAMKNIĘTA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

16.05.-23.08.2022 r.

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.08.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08.-06.09.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji 

9.09.2022 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji, Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023