Terminy - studia niestacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/2023

  • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - AKTUALNIE TRWA

(w przypadku konieczności przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej termin ustala właściwa komisja rekrutacyjna)

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

24.08.-25.09.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

25.08.-28.09.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

29.09.2022 r. 

  • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - ZAMKNIĘTA

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

16.05.-16.08.2022 r.

testy kwalifikacyjne

18.08-19.08.2022 r.

ogłoszenie wyników: testów kwalifikacyjnych                               

23.08.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

23.08.-06.09.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

09.09.2022 r. 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2022/2023.