Terminy - studia stacjonarne I stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/2023

 • REKRUTACJA W III TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - AKTUALNIE TRWA

  rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów 31.08.-27.09.2022 r.

  składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

   01.09.-28.09.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji

  29.09.2022 r.

 • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim -ZAKOŃCZONA

  rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów 08.07.-28.08.2022 r.

  składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

   18.07.-29.08.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji

  31.08.2022 r.

 • Terminy drugiej tury rekrutacji na kierunek - projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

  rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów                                                 

   08.07.-05.09.2022 r.

  egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych
  EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

   07.09.2022 r.

  ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych

   09.09.2022 r.

  składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

   12.09.-16.09.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji

  20.09.2022 r.

 • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim -ZAKOŃCZONA

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na kierunki: architektura oraz
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 16.05.-19.06.2022 r.

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów  16.05.-07.07.2022 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W FORMIE ZDALNEJ

 21.06.2022 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 24.06.2022 r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 12.07.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 13.07.-22.07.2022 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0  25.07. 2022 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 26.07.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.-27.07.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

29.07.2022 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 145 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2022/2023.