Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA prowadzone w języku polskim ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO

 • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - AKTUALNIE TRWA
  (w przypadku konieczności przeprowadzenia testu lub rozmowy kwalifikacyjnej termin ustala właściwa komisja rekrutacyjna)

  rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

   25.07.-25.09.2022 r.

  składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

   26.07.-28.09.2022 r.

  ogłoszenie wyników rekrutacji

   29.09.2022 r.

 • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - ZAKOŃCZONA

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 16.05.-19.07.2022 r.

testy kwalifikacyjne 

 21.07.-22.07.2022 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 26.07.2022 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 26.07.-02.08.2022 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 05.08.2022 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 154 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademickim 2022/2023.