Kierunki niestacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ