Kierunki stacjonarne I st.

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWO

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ