Kierunki stacjonarne II st.

KIERUNKI I PROPONOWANE SPECJALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT

 • BIOTECHNOLOGIA - proponowane specjalności:

  • bioinżynieria
  • nanobioinżynieria

 • KYNOLOGIA - proponowana specjalność:

  • żywienie psów i profilaktyka zdrowotna

 • ZOOTECHNIKA - proponowane specjalności:

  • hodowla zwierząt gospodarskich
  • ekologiczne i amatorskie użytkowanie zwierząt
  • pielęgnacja i podstawy rehabilitacji zwierząt

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 • BUDOWNICTWO - proponowane specjalności:

  • budownictwo energooszczędne                   
  • budownictwo hydrotechniczne
  • drogi, ulice i lotniska
  • konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • technologia i organizacja budownictwa

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ