Studia I stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2023/2024 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

architektura

80

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

45

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

biotechnologia                                                 

50

kynologia

60

zootechnika

40

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

budownictwo

120

budownictwo (inżynier europejski)

45

inżynieria środowiska

45

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Economics                                                        

30

ekonomia 120
gospodarka turystyczna 60
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

automatyka i robotyka                                       

90

elektrotechnika

90

teleinformatyka

60

WYDZIAŁ INFORMATYKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

informatyka                                                         

320
WYDZIAŁ INŻYNIERII  MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

energetyka                                                                            

50                                                                        

inżynieria materiałowa

50

inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych 50
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 - studia dualne 30
inżynieria transportu 50

mechanika i budowa maszyn

100

mechanika i robotyzacja przemysłu 120

mechatronika

100
projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich 50
technologie materiałowe i spawalnicze 90

zarządzanie i inżynieria  produkcji

100

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

agrobioinżynieria 40

architektura krajobrazu                                         

40

ochrona środowiska

40

odnawialne źródła energii

60

ogrodnictwo

40

rolnictwo

40

uprawa winorośli i winiarstwo     

40

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

Aquaculture and Fisheries 20
ichtiologia i akwakultura 40

mikrobiologia                                       

40

technologia żywności i żywienie człowieka

45

WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

bezpieczeństwo techniczne 40

budowa jachtów                                                    

40

chłodnictwo i klimatyzacja

40

logistyka 90

oceanotechnika

40

transport

40

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne pierwszego stopnia

chemia 40
Chemical Engineering 40

inżynieria chemiczna i procesowa                       

40

inżynieria w medycynie 60
Materials Science and Engineering 40

technologia chemiczna

40