Studia II stopnia- stacjonarne

PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM  2023/2024 (semestr zimowy)

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

architektura

60

projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

30

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI  ZWIERZĄT

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

biotechnologia                                                 

30

kynologia

30

zootechnika

30

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

budownictwo                                                 

60

inżynieria środowiska

30

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ekonomia                                                     30
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

Materials Engineering                               

30

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

ichtiologia i akwakultura                             15

mikrobiologia

15

technologia żywności i żywienie człowieka30
 
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

logistyka                                                      30

transport

30

WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

KIERUNEK STUDIÓW

LIMIT PRZYJĘĆ

studia stacjonarne II stopnia

inżynieria chemiczna i procesowa              

30

inżynieria materiałów i nanomateriałów

30

technologia chemiczna

30