Terminy - studia niestacjonarne II stopnia - ruszyła II tura

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024


REKRUTACJA W II TERMINIE

 W rekrutacji w II terminie przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 21.08. - 25.09.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  22.08. - 27.09.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji

 29.09.2023 r.

Uwaga! dokumenty w formie papierowej  składamy w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu) 22 sierpnia (wtorek) w godzinach 12:00-14:00,od 23 sierpnia do 6 września (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-14:00,2 września (sobota) w godzinach 10:00-14:00

 

  • REKRUTACJA W I TERMINIE

rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji

15.05.-15.08.2023 r.

testy kwalifikacyjne

17.08-18.08.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych                               

22.08.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

22.08.-6.09.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

8.09.2023 r. 

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2023/2024.