Terminy - studia stacjonarne I stopnia - ruszyła III tura

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

 

 REKRUTACJA W III TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

 W rekrutacji w III terminie przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 30.08.-27.09.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  31.08.-28.09.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji

 29.09.2023 r.

 Uwaga!
dokumenty w formie papierowej  składamy
w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
od 31 sierpnia do 28 września (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-14:00,
23 września (sobota) w godzinach 10:00-14:00


  • REKRUTACJA W II TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - zakończona

 W rekrutacji w II terminie przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 13.07.-28.08.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  17.07.-29.08.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji

 31.08.2023 r.

II termin rekrutacji na kierunek - projektowanie  architektury wnętrz i otoczenia - zakończona

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

7.08. - 3.09.2023 r.          

sprawdzian umiejętności plastycznych 5.09.2023 r.
ogłoszenie wyników sprawdzianu z umiejętności plastycznych 7.09.2023 r.
składanie kompletu dokumentów przez kandydatów 8.09 - 15.09.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji

19.09.2023 r.

Uwaga!
dokumenty w formie papierowej  składamy
w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
od 17 lipca (poniedziałek) w godzinach 12:00-15:00,
od 18 do 24 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00,
22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
od 25 lipca do 29 września (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-14:00
w dniach 14 -15 sierpnia Centrum Rekrutacji - nieczynne.

  • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim - zakończona

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na kierunki: architektura oraz
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 15.05.-18.06.2023 r.

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów na pozostałe kierunki studiów  15.05.-10.07.2023 r.

egzamin wstępny - sprawdzian umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura,
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia 

 20.06.2023 r.

ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności plastycznych na kierunkach: architektura
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia

 23.06.2023 r.

ogłoszenie list kandydatów: zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list kandydatów rezerwowych

 12.07.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 13.07.-24.07.2023 r.

egzamin wstępny - rozmowa kwalifikacyjna na kierunku inżynieria produkcji w przemyśle 4.0  25.07. 2023 r.

ogłoszenie list kandydatów: przyjętych na studia,
 list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

 26.07.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych

26.07.-27.07.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

31.07.2023 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia nie wyczerpie planowanego limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszona kolejna tura rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.