Terminy - studia stacjonarne II stopnia - ruszyła II tura

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024


REKRUTACJA W II TERMINIE

 W rekrutacji w II terminie przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 21.08. - 25.09.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów  22.08. - 27.09.2023 r.
ogłoszenie wyników rekrutacji

 29.09.2023 r.

Uwaga!
dokumenty w formie papierowej  składamy
w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
22 sierpnia (wtorek) w godzinach 12:00-14:00,
od 23 sierpnia do 6 września (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-14:00,
2 września (sobota) w godzinach 10:00-14:00

  • REKRUTACJA W I TERMINIE

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 15.05.-15.08.2023 r.

testy kwalifikacyjne 

 17.08.-18.08.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 22.08.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 22.08.-6.09.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 8.09.2023 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.