Terminy - studia stacjonarne II stopnia

HARMONOGRAM NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024

  • REKRUTACJA W I TERMINIE na kierunki studiów prowadzone w języku polskim

rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów

 15.05.-15.08.2023 r.

testy kwalifikacyjne 

 17.08.-18.08.2023 r.

ogłoszenie wyników testów kwalifikacyjnych

 22.08.2023 r.

składanie kompletu dokumentów przez kandydatów

 22.08.-6.09.2023 r.

ogłoszenie wyników rekrutacji

 8.09.2023 r.

W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na dany kierunek studiów, zostanie ogłoszony drugi termin rekrutacji.

W rekrutacji w drugim terminie przyjęcia na studia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 198 Senatu ZUT z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w ZUT w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024.