Plany i program kształcenia

  1. Uchwała nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

    1. dokument z podpisem
    2. dokument bez podpisu

  2. Uchwała nr 83 Zenatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 68 Senatu ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

    1. dokument z podpisem
    2. dokument bez podpisu