Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Informacja dla studentów - członków Rady Wydziału WTiICh

Najbliższe spotkanie Rady Wydziału WTiICh odbędzie się 19 grudnia 2017 roku o godzinie 10.15 w Audytorium I