Bezprzewodowy dostęp do internetu na WTiICh

Każdy student ma dostęp do bezprzewodowego internetu w całym budynku Nowej Chemii i części budynku Starej Chemii. Loginy i hasła do sieci wydaje dziekanat na początku studiów. Studenci starszych lat studiów, którzy nie posiadają loginu w formacie xx00000, gdzie xx oznacza inicjały nazwiska i imienia powinni zgłosić się do dziekanatu po nowe loginy i hasła. Niezbędna jest również instalacja certyfikatu ZUT. Sieć działa bardzo dobrze i zachęcamy do korzystania z niej.

Szczegóły instalacji