Dostęp do baz danych sieci ZUT na twoim komputerze

Dostęp do Wirtualnej Sieci Prywatnej (VPN) z pewnością może się przydać studentom piszącym prace dyplomowe. Używając połączenia VPN ma się dostęp do ogromnej ilości publikacji naukowych i źródeł, bez konieczności korzystania z komputerów w bibliotekach.


Szczegóły konfiguracji VPN