Pomoc materialna i stypendia

Każdy student ma prawo do otrzymywania stypendiów i zapomóg, jeżeli spełnia kryteria określone w "Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom". Kryteriami tymi są sytuacja materialna, oraz wyniki w nauce lub  sporcie.
Oprócz tego wyróżniający się studenci mogą starać się o stypendia finansowane spoza środków Uczelni. 

Stypendia i zapomogi ze środków Uczelni
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia Prezydenta Miasta SzczecinaJeżeli nurtuje Cię jakieś pytanie dotyczące wymienionych stypendiów i nie tylko, napisz do nas:

samorzadwtiich@zut.edu.pl