Przedstawiciele do Rady Wydziału i Senatu

Przedstawiciele studentów do Rady Wydziału i Senatu

Rada Wydziału:

inż. Mateusz Dudziak 

Joanna Komar 

Karolina Opała 

Karolina Caban 

Karol Rogalski 

Magdalena Antonowicz 

Michalina Wysocka 

Krzysztof Sielicki 

Martyna Możyc 

Justyna Gołąbek 

Mateusz Fałek

Senat:

Joanna Komar