Rada Wydziału

Martyna Możyc
Nanotechnologia, rok 2
Członek Rady Wydziału 

Mateusz Fałek 
Nanotechnologia, rok 2
Członek Rady Wydziału

Justyna Gołąbek 
Nanotechnologia, rok 2
Członek Rady Wydziału 

Krzysztof Sielicki
Nanotechnologia, rok 3 
Członek Rady Wydziału