VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów działających w kołach naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

  

W związku z wieloma zapytaniami odnośnie rodzaju przygotowywanych prac, uprzejmie informuję, iż rozumiemy trudny czas wynikający z trwającej pandemii COVID-19 i utrudnieniami lub niemożliwością realizacji badań w laboratoriach przez członków studenckich kół naukowych, dlatego dopuszczamy możliwość zgłaszania prac nie tylko nowych i oryginalnych, ale również prac o charakterze odtwórczym. Zachęcamy do przedstawiania wyników w innej, nowej formie, np. w formie posteru albo podejmowanie rozważań teoretycznych, stawianie nowych hipotez, teoretycznego przeglądu metod badawczych, zestawienia i analizy interesujących Państwa wyników obcych badań, propozycji nowych podejść, nowych koncepcji do rozwiązywania problemów badawczych, które będzie można wykorzystać w okresie post-covidowym w przyszłości. Pozostawiamy Państwu dużą dowolność i elastyczność w zakresie poruszanych tematów. 

Celem Sesji jest przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego, nawiązywanie nowych kontaktów, umożliwienie i zachęta do realizacji wspólnych badań, także tych o charakterze interdyscyplinarnym, ale przede wszystkim do ciągłego kontaktu z nauką. 

 

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

  

UWAGA PPRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁOSZEŃ!

Rejestracji na Sesję można dokonać do 25 października 2020 roku pod poniższym adresem (każda z osób, która będzie chciała wziąć udział powinna się zarejestrować samodzielnie): www.santander-grants.com/pl/program/vi_osskn

W pierwszej kolejności należy utworzyć konto (dokonać rejestracji) w Santander Scholarships, a następnie po zalogowaniu się na nowo utworzone konto dokonać rejestracji na Sesję.

 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może zgłosić łącznie nie więcej niż 3 prace (referaty/postery).

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

 

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architektura

b) Budownictwo

c) Wzornictwo

d) oraz dyscypliny pokrewne

 

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b) Chemię i inżynierię chemiczną

c) Inżynierię środowiska

d) Inżynierii chemicznej i procesowej

e) Nanotechnologię

f) Ochronę środowiska

g) Technologię chemiczną organiczną

i nieorganiczną

h) Technologię żywności

i) Towaroznawstwo

j) Technologię materiałów polimerowych

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Ekonomię

b) Ekonomikę turystyki

c) Logistykę

d) Marketing

e) Rachunkowość i finanse

f) Towaroznawstwo

g) Transport

h) Zarządzanie

i) oraz dyscypliny pokrewne

 

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię roślin

b) Biotechnologię w produkcji roślinnej

c) Dietetykę

d) Genetykę roślin

e) Ochronę środowiska

f) Ogrodnictwo i architekturę

g) Rolnictwo

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architekturę i wzornictwo

b) Automatykę i robotykę

c) Budownictwo

d) Elektrykę

e) Energetykę

f) Informatykę

g) Inżynierię i zarządzanie

h) Mechatronikę

i) Oceanotechnikę

j) Transport

k) oraz dyscypliny pokrewne

 

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię zwierząt

b) Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c) Genetykę zwierząt

d) Rybactwo

e) Technologię żywności

f) Towaroznawstwo

g) Zootechnikę

h) oraz dyscypliny pokrewne

  

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Streszczenia referatów/posterów (tylko 1 strona) wyłącznie w formie elektronicznej można przesyłać

w terminie do 25 październik 2020 roku do godziny 23:59 na adres sesjazut@zut.edu.pl.

 

Bardzo prosimy o korzystanie ze wzoru streszczenia dostępnego pod adresem:

www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/kola/Sesja_2020/Streszczenie_2020.docx

 

W tytule emaila prosimy wpisać nazwę sekcji tematycznej, w której ma być zamieszczone streszczenie.

Wszystkie emaile z przesłanym streszczeniem są potwierdzane przez organizatorów.

 

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams:

www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

 

 

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: www.facebook.com/events/331309144575926

 

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

 

--

 dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Marketingu
tel. + 48 91 449 69 15

 

Rector's Proxy for the Student Scientific Movement
West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
Faculty of Economics
Department of System Analysis and Marketing
tel. + 48 91 449 69 15

Dodatkowe informacje