VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów działających w kołach naukowych do uczestnictwa w VI Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych (XII Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych) organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przy współpracy z Santander Universidades.

Sesja rozpocznie się 27.11.2020 roku o godzinie 8:00 na Zoom'ie. Rozpoczęcie będzie także transmitowana na facebooku ZUTu oraz kanale You Tube ZUTu.

Właściwe wystąpienia studentów odbędą się na MS Teams i nie będą transmitowane na facebooku/kanale YT ZUTu.

Program Sesji dostępny jest tutaj. Znajdują się w nim także linki odsyłające do poszczególnych zespołów na MS Teams oraz do rozpoczęcia i zakończenia Sesji na Zoom'ie.

Zakończenie Sesji, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników w sobotę 28.11.2020 roku o godzinie 15:00. Odbędzie się ono na Zoom'ie, na facebooku ZUTu i kanale You Tube ZUTu.

 Celem Sesji jest przede wszystkim wymiana informacji i doświadczeń między studentami i zespołami badawczymi, wzajemne uczenie się i doskonalenie warsztatu naukowego, nawiązywanie nowych kontaktów, umożliwienie i zachęta do realizacji wspólnych badań, także tych o charakterze interdyscyplinarnym, ale przede wszystkim do ciągłego kontaktu z nauką. 

Tegoroczna Sesja będzie wyjątkowa z dwóch przyczyn: po pierwsze będzie zorganizowana w formule on-line (z wykorzystaniem MS Teams), po drugie, że dzięki współpracy ZUT w Szczecinie z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades sesja jest całkowicie nieodpłatna dla wszystkich studentów. Co więcej, studenci uczestniczący w Sesji otrzymają materiały konferencyjne oraz upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 200 osób, liczy się kolejność zgłoszeń), a dla studentów, których prace zostaną najlepiej ocenione przewidziane są dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Rejestracja na Sesję zakończyła się 25 października 2020 roku.

Sesja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2020 roku i będzie prowadzona w 6. sekcjach tematycznych:

1) Sekcja Architektury i Budownictwa obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architektura

b) Budownictwo

c) Wzornictwo

d) oraz dyscypliny pokrewne

2) Sekcja Chemiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biotechnologię i technologię mikrobiologiczną

b) Chemię i inżynierię chemiczną

c) Inżynierię środowiska

d) Inżynierii chemicznej i procesowej

e) Nanotechnologię

f) Ochronę środowiska

g) Technologię chemiczną organiczną

i nieorganiczną

h) Technologię żywności

i) Towaroznawstwo

j) Technologię materiałów polimerowych

k) oraz dyscypliny pokrewne

3) Sekcja Ekonomiczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Ekonomię

b) Ekonomikę turystyki

c) Logistykę

d) Marketing

e) Rachunkowość i finanse

f) Towaroznawstwo

g) Transport

h) Zarządzanie

i) oraz dyscypliny pokrewne

4) Sekcja Roślinno-Przyrodnicza obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię roślin

b) Biotechnologię w produkcji roślinnej

c) Dietetykę

d) Genetykę roślin

e) Ochronę środowiska

f) Ogrodnictwo i architekturę

g) Rolnictwo

h) oraz dyscypliny pokrewne

5) Sekcja Techniczna obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Architekturę i wzornictwo

b) Automatykę i robotykę

c) Budownictwo

d) Elektrykę

e) Energetykę

f) Informatykę

g) Inżynierię i zarządzanie

h) Mechatronikę

i) Oceanotechnikę

j) Transport

k) oraz dyscypliny pokrewne

6) Sekcja Zwierzęca obejmująca takie dyscypliny jak:

a) Biologię zwierząt

b) Biotechnologię w produkcji zwierzęcej

c) Genetykę zwierząt

d) Rybactwo

e) Technologię żywności

f) Towaroznawstwo

g) Zootechnikę

h) oraz dyscypliny pokrewne

 

Prezentowane przez studentów prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

Przypominamy, iż w wypadku gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł osobiście przedstawić swojego referatu/posteru pracy podczas Sesji lub w miejscu, w którym będzie uczestniczył w Sesji ma utrudniony dostęp do Internetu co mogłoby wpłynąć na problemy techniczne i jakość prezentacji to zachęcamy aby przygotować prezentację w PowerPoint wraz z nagranym głosem do każdego slajdu i przesłanie tak przygotowanej prezentacji do nas na adres sesjazut@zut.edu.pl najpóźniej do 25.11.2020 roku. Wówczas to my podczas Sesji uruchomimy prezentację i wyświetlimy ją w MS Teams, prezentacja taka będzie mogła być także oceniona przez jury z Komisji Konkursowych. Prosimy jedynie, aby całość prezentacji wraz z nagraniami głosu nie przekraczała ustalonego czasu na prezentację, tj. 7-8 minut. Odbiór wszystkich wiadomości e-mail jest potwierdzany przez organizatorów. W wypadku braku otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny 696 111 247.

Do uczestnictwa w Sesji potrzebne będzie pobranie i zainstalowanie darmowego programu Microsoft Teams:

www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app

oraz zalogowanie się do niego z wykorzystaniem TEGO SAMEGO ADRESU e-mail, który został podany w rejestracji na Sesję.

Rozpoczęcie oraz zakończenie Sesji odbędzie się na Zoomie, ale będzie także transmitowane prze facebooka oraz na kanale YouTube ZUT.

Linki do tych wydarzeń zamieszczone będą w tym miejscu w przyszłym tygodniu.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/331309144575926

 

Użyteczne informacje dla prelegentów i zasady uczestnictwa: 

Bezwzględnie zalecamy zainstalowanie aplikacji MS Teams zamiast używania przeglądarki internetowej, ze względu na stabilność oraz fakt, iż nie wszystkie funkcje MS Teams są dostępne w przeglądarce.  

Przed uczestnictwem w Sesji zalecamy zresetowanie komputera. Częste pozostawianie komputera wyłącznie w hibernacji powoduje, że przy próbie udostępniania prezentacji czasami jest ona niewidoczna.  

Przed wejściem do zespołu/boku tematycznego prosimy, aby przygotować swoją prezentację, tzn. otworzyć ją wcześniej w MS PowerPoint, aby była gotowa do udostępnienia.  

Po wejściu do zespołu bardzo prosimy, aby: 

  • wyciszyć swój mikrofon 
  • wyłączyć kamerkę 

Osoba moderująca w danym bloku będzie zapowiadała kolejne osoby prezentujące swoje referaty/postery. W wypadku braku osoby referującej, jeżeli został przesłany do nas plik w MS PowerPoint z dogranym głosem, prezentacja zostanie udostępniona przez moderatora. Nie będzie wówczas możliwości zadawania pytań.  

Prosimy o odpowiednio wcześniejsze wejście do zespołu/bloku, zamiast dołączanie w momencie, kiedy ma rozpocząć się Państwa prezentacja referatu/posteru, gdyż możecie Państwo stracić wówczas cenny czas przeznaczony na prezentację. Wcześniejsze zalogowanie się do bloku jest ważne także dlatego, że zdarzają się sytuacje, w których z różnych względów niektóre osoby nie mogę wystąpić lub rezygnują z wystąpienia, może wówczas nastąpić przesuniecie czasowe wystąpień, tj. pominięcie danego wystąpienia i przejście do kolejnego.  

Podczas swojego wystąpienia należy: 

  • włączyć swój mikrofon 
  • oraz można, ale nie trzeba włączać kamerki 

W sytuacji problemów z udostępnieniem, np. niewidocznej prezentacji do udostępnienia, zalecamy udostępnienie swojego pulpitu (zamiast próby udostępnienia prezentacji) i normalne uruchomienie prezentacji poprzez wciśnięcie klawisza funkcyjnego F5. 

Osoby, które chcą odtworzyć przygotowaną wcześniej prezentację w PowerPoint z nagranym głosem muszą przed udostępnieniem prezentacji uruchomić funkcję „Uwzględnij dźwięk z komputera” (znajdujący się w lewym górnym rogu opcji udostępniania), w przeciwnym wypadku odtwarzany dźwięk nie będzie słyszany przez uczestników. UWAGA, opcja ta nie jest dostępna na urządzeniach Mac oraz w wersji dostępu przez przeglądarkę.  

Zrezygnowaliśmy ze szkolenia, na rzecz tej instrukcji, ale krótki tutorial pojawi się na kanale You Tube ZUTu.

Bardzo prosimy, aby nie przedłużać czasu swoich wystąpień. Przewidziany czas na prezentację to 7 minut + 3 minuty na ewentualne pytania. Wydłużenie czasu prezentacji oznacza brak możliwości odpowiedzi na pytania. Moderatorzy mogą informować prelegenta o konieczności zakończenia swojego wystąpienia, jeżeli czas wystąpienia będzie dłuższy niż 7 minut. Pytania mogą zadawać wszyscy uczestnicy Sesji oraz członkowie jury. Prosimy o krótkie merytoryczne pytania i odpowiedzi.  

Osoby, które chcą zadać pytanie mogą to zrobić albo przez czat lub przez "podniesienie ręki", znajdującej się na górnej belce. 

Po zakończeniu swojego wystąpienia prelegenci proszeni są o: 

  • zakończenie udostępniania prezentacji/pulpitu  
  • wyłączenie swojego mikrofonu 
  • oraz o ewentualne wyłączenie kamerki 

Po zakończeniu wszystkich wystąpień studentów, blok będzie jeszcze aktywny przez godzinę, aby można było wymienić się informacjami i dokończyć ewentualną dyskusję oraz nawiązać kontakt z innymi uczestnikami Sesji lub w celu nawiązania nowej współpracy, do czego serdecznie zachęcamy. W tej części nie uczestniczą już jurorzy.  

Krótki tutorial dotyczący nawigacji w MS Teams dostępny na stronie https://www.youtube.com/watch?v=XYqgZnrfDHE

Informacji udziela także Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

 

--

 dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Marketingu
tel. + 48 91 449 69 15

 

Rector's Proxy for the Student Scientific Movement
West Pomeranian University of Technology in Szczecin (Poland)
Faculty of Economics
Department of System Analysis and Marketing
tel. + 48 91 449 69 15

Dodatkowe informacje