VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Działasz w Kole Naukowym, prowadzisz badania, przygotowujesz pierwsze publikacje naukowe lub dopiero zaczynasz swoją przygodę badacza?  Weź udział w Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2021 r.

Sesja to:

 • prezentacja wyników badań prowadzonych w Studenckich Kołach Naukowych;
 • możliwość zdobycia kompetencji z zakresu wystąpień publicznych;
 • wymiana poglądów i doświadczeń;
 • poznanie ludzi z podobnymi zainteresowaniami z innych uczelni.

Tegoroczna Sesja będzie:

 • w pełni on-line (z wykorzystaniem MS Teams);
 • całkowicie bezpłatna dla wszystkich uczestników;
 • studenci otrzymają materiały konferencyjne online oraz upominki (w liczbie nie mniejszej niż dla 300 zarejestrowanych osób);
 • autorzy najlepiej ocenionych prac otrzymają dodatkowo atrakcyjne nagrody

Odważ się wystąpić i pokaż to nad czym pracujesz. Podziel się swoimi wynikami badań. Posłuchaj o doświadczeniach innych studentów, obejrzyj film promocyjny (format:  mp4, rozmiar:  64 MB).

W ramach Sesji Studenckich Kół Naukowych będą odbywały się sekcje referatowe i sekcje posterowe. Prace naukowe zostaną przedstawione w następujących blokach tematycznych:

 1. Blok Architektury i Budownictwa obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Architektury
  2. Budownictwa
  3. Wzornictwa
  4. oraz dyscyplin pokrewnych

 2. Blok Chemiczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biotechnologii i technologii mikrobiologicznej
  2. Chemii i inżynierii chemicznej
  3. Inżynierii środowiska
  4. Inżynierii chemicznej i procesowej
  5. Nanotechnologii
  6. Ochrony środowiska
  7. Technologii chemicznej organicznej i nieorganicznej
  8. Technologii żywności
  9. Towaroznawstwa
  10. Technologii materiałów polimerowych
  11. oraz dyscyplin pokrewnych

 3. Blok Ekonomiczno-Prawny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Ekonomii
  2. Ekonomiki turystyki
  3. Logistyki
  4. Marketingu
  5. Rachunkowości i finansów
  6. Towaroznawstwa
  7. Transportu
  8. Zarządzania
  9. Prawa
  10. oraz dyscyplin pokrewnych

 4. Blok Roślinno-Przyrodniczy obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii roślin
  2. Biotechnologii w produkcji roślinnej
  3. Genetyki roślin
  4. Ochrony środowiska
  5. Ogrodnictwa i architektury
  6. Rolnictwa
  7. oraz dyscyplin pokrewnych

 5. Blok Techniczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Architektury i wzornictwa
  2. Automatyki i robotyki
  3. Budownictwa
  4. Inżynierii i zarządzania
  5. Inżynieria mechaniczna
  6. Mechatroniki
  7. Oceanotechniki
  8. Transportu
  9. Informatyki
  10. Elektryki
  11. Energetyki
  12. Elektrotechniki
  13. Elektroniki
  14. Informatyki
  15. Telekomunikacji
  16. oraz dyscyplin pokrewnych

 6. Blok Zwierzęcy obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii zwierząt
  2. Biotechnologii w produkcji zwierzęcej
  3. Genetyki zwierząt
  4. Rybactwa
  5. Technologii żywności
  6. Towaroznawstwa
  7. Zootechniki
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

 7. Blok Biomedyczny obejmujący zakres wiedzy z:

  1. Biologii
  2. Biotechnologii
  3. Dietetyki
  4. Genetyki
  5. Medycyny
  6. Technologii żywności
  7. Żywienia człowieka
  8. oraz dyscyplin pokrewnych

 

Rejestracja na Sesję do 31.10.2021 roku przez formularz rejestracji elektronicznej. 

Streszczenia prac oraz oświadczenia przekazania praw autorskich należy przesyłać na adres email sesjazut@zut.edu.pl  do dnia 31 października 2021 r.

ORGANIZATORZY:

 

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSantander Bank

 

Informacji udziela Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego dr Dawid Dawidowicz - dawid.dawidowicz@zut.edu.pl

 

 dr Dawid Dawidowicz

Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Katedra Analizy Systemowej i Marketingu
tel. + 48 91 449 69 15

 

mgr Ewelina Kurpiewska

Dział ds. Studenckich ZUT

tel. + 48 91 449 4593

 

 

Dodatkowe informacje