Eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Nazwaeksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

15 miejsc

Opłata za studia4 750 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych są skierowane są do absolwentów takich kierunków studiów jak energetyka, elektroenergetyka, mechanika i budowa maszyn, elektronika, automatyka, mechatronika, inżynieria materiałowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Specjalistyczny charakter studiów sprawia, że są one przeznaczone dla osób pracujących lub chcących pracować w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach systemowych, przemysłowych (zakładowych) oraz miejskich lub komunalnych wykorzystujących bloki gazowo-parowe.

Cel studiów

Zmiany w sektorze energetycznym zmierzające w kierunku zastępowania bloków węglowych systemami wysokosprawnymi i niskoemisyjnymi, do których należą miedzy innymi bloki gazowo-parowe wymagają specjalistów w zakresie eksploatacji i utrzymania ruch tego typu układów. Zatem zasadniczym celem studiów jest zaznajomienie absolwentów z zagadnieniami eksploatacyjnymi i cieplno-przepływowymi bloków gazowo-parowych.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków z przemysłu.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoria realizowane w formie studiów niestacjonarnych trwających 2 semestry (wykłady odbywają się w formie zdalnej). Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatronice Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

26 czerwca  – 30 września 2024 r.

Składanie kompletu dokumentów 26 czerwca  – 30 września 2024 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Katedra Technologii Energetycznych al Piastów 19, 70-310 Szczecin, budynek KTE  pok. 24 lub pok. 101 z dopiskiem - Studia podyplomowe eksploatacja i utrzymanie ruchu elektrowni gazowo-parowych.

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 4750 zł (2 semestry dla 15 osób).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

Agnieszka Garnysz-Rachtan

tel. 91 449 46 43

dr hab. inż. Sławomir Wiśniewski

tel. 91 449 46 97

e-mail: spebgp@zut.edu.pl

 

Kierownik:

prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz

tel. 91 449 48 11

email: spebgp@zut.edu.pl

Pozostałe informacje

Istnieje możliwość uzyskania w ramach dodatkowego szkolenia uprawnień audytora wewnętrznego systemu zarządzania energią wg normy EN ISO 50001:2018.