Czasopisma inne

Forum Uczelniane

 

 

Forum Uczelniane 4 (20)/2013

październik 2013, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 3 (19)/2013

lipiec 2013, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 2 (18)/2013

kwiecień 2013, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 1 (17)/2013

styczeń 2013, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 4 (16)/2012

październik 2012, cena 5,40 zł z VAT

 

 

Forum Uczelniane 3 (15)/2012

lipiec 2012, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 2 (14)/2012

kwiecień 2012, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 1 (13)/2012

styczeń 2012, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 4 (12)/2011

październik 2011, cena 5,40 zł z VAT

 

Numer Specjalny Forum Uczelnianego 2011

październik 2011, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 3 (11)/2011

lipiec 2011, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 2 (10)/2011

kwiecień 2011, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 1 (9)/2011

styczeń 2011, cena 5,40 zł z VAT

Forum Uczelniane 4 (8)/2010

październik 2010, cena 5,40 zł z VAT

  

Forum Uczelniane 3 (7)/2010

lipiec 2010, cena 5,40 zł z VAT

 

Numer Specjalny Forum Uczelnianego 2010

czerwiec 2010, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 2 (6)/2010

kwiecień 2010, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 1 (5)/2010

styczeń 2010, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 4 (4)/2009

październik 2009, cena 5,40 zł z VAT

 

Numer Specjalny Forum Uczelnianego 2009

październik 2009, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 3 (3)/2009

lipiec 2009, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 2 (2)/2009

kwiecień 2009, cena 5,40 zł z VAT

 

Forum Uczelniane 1 (1)/2009

styczeń 2009, cena 5,40 zł z VAT

 

 


EKOPLAST
 – Biuletyn Ośrodka Dydaktyczno-Informacyjnego

Tworzyw Sztucznych PS

nr 15/1999, cena 5,00 zł

nr 16/1999, cena 5,00 zł

nr 17/2000, cena 5,00 zł

nr 18/2000, cena 10,00 zł

nr 19–20/2001, cena 10,00 zł

nr 21–22/2002, cena 20,00*/30,00 zł

nr 23–24/2003, cena 20,00*/30,00 zł

nr 25–26/2004, cena 20,00*/30,00 zł 

* cena dla prenumeratorów