Czasopisma naukowe


 

Acta Scientiarum Polonorum (ASP) ser. Piscaria

 

Acta Scientiarum Polonorum (ASP) ser. Zootechnica

oraz tutaj

 

Advances in Agricultural Sciences

 

Electronic Journal of Polish Agricultural University (EJPAU) 
 ser. 
Animal Husbandry

 

Electronic Journal of Polish Agricultural University (EJPAU) 
 ser. 
Fisheries

 

Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis (FPUTS)

 

Polish Journal of Chemical Technology

 

Czasopismo wydawane pod auspicjami ZUT

Acta Ichthyologica et Piscatoria

Czasopismo ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA (AI&P) jest wydawane od 1970 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT. Zawsze miało charakter międzynarodowy.
Obecnie zespół redakcyjny składa się z 9 redaktorów tematycznych i 24 członków Rady Redakcyjnej (16 krajów). Najlepszym wyznacznikiem jakości czasopisma jest fakt, że od 2008 roku znajduje się na tak zwanej „liście filadelfijskiej”, a w 2010 roku czasopismo uzyskało status Impact Faktor 0,490.
Od 2002 roku wersja elektroniczna AI&P ukazuje się na własnej stronie (wszystkie numery od 1970 r.)