Budownictwo i mechanika gruntów

 

PRACE NAUKOWE

ANDRZEJ ANISZEWSKI – PNPS 559

Modelowanie migracji zanieczyszczeń w gruncie z uwzględnieniem procesu adsorpcji

Szczecin 2001, cena 5,99 zł brutto

 

TOMASZ CZAJKOWSKI – PNPS 561

Budownictwo

Szczecin 2000, cena 10,08 zł brutto

 

HALINA GARBALIŃSKA – Red.

Prace doktorantów kierunku budownictwo

Szczecin 2004, cena 11,55 zł brutto

 

ELŻBIETA HORSZCZARUK – PNPS 599

Model zużycia abrazyjnego betonów cementowych

Szczecin 2008, cena 21,00 zł brutto

 

MARIUSZ KOWALÓW – PNPS 552

Wpływ zabezpieczeń inżynierskich na zmianę hydraulicznych warunków filtracji ze składowisk odpadów

Szczecin 2000, cena 30,14 zł brutto

 

JACEK KURNATOWSKI

Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie Dolnej Odry

Szczecin 2011, cena 25,20 zł brutto

 

JANUSZ NICZYJ – PNPS 581

Wielokryterialna optymalizacja niezawodnościowa oraz szacowanie stanu technicznego konstrukcji prętowych z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych

Szczecin 2003, cena 16,80 zł brutto

 

SKRYPTY 

 

RYSZARD COUFAL, ROMAN RACINOWSKI

Zarys hydrogeologii dla studentów kierunków: budownictwo wodne i inżynieria środowiska

Szczecin 2004, cena 21,00 zł brutto

 

LARYSA GAWKOWSKA

Wytrzymałość materiałów. Przykłady obliczeń.

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto