Chemia ogólna, inżynieria chemiczna, technologiczna chemiczna

 

PRACE NAUKOWE 

BOGDAN AMBROŻEK – PNPS 558

Kinetyka i dynamika procesowa

Szczecin 2000, cena 14,18 zł brutto

 

BOGDAN AMBROŻEK

Modelowanie procesu odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym układzie TSA z zamkniętym obiegiem gazu podczas regeneracji złoża adsorbentu

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

ARTUR BARTKOWIAK – PNPS 566

Binary polyelectrolyte microcapsules based on natural polysaccarides

Szczecin 2001, cena 6,83 zł brutto

 

ELŻBIETA FILIPEK – PNPS 602

Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych faz w układach tlenków V2O5, MoO3, Alfa-Sb2O4

Szczecin 2007, cena 21,00 zł brutto


MAŁGORZATA GAŁCZYŃSKA

Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód

Szczecin 2012, cena 33,60 zł brutto

 

MACIEJ JABŁOŃSKI

Badania termokinetyki reakcji surowców tytanowych z kwasem sierkowym

Szczecin 2009, cena 21,00 zł brutto

 

HALINA KWIECIEŃ – PNPS 548

Otrzymywanie i właściwości wybranych kwasów 2-(2-acylofenoksy)alkanowych oraz ich zastosowanie w syntezie nowych benzofuranów i 1,4-benzoksazepin

Szczecin 2001, cena 9,14 zł brutto

 

GRZEGORZ LEWANDOWSKI – PNPS 607

Cyklotrimeryzacja 1,3-butadienu do (Z,E,E)-1,5,9-cyklododekatrienu i jego epoksydowanie do (E)-1,2-epoksy-(Z,E)-5,9-cyklododekadienu półproduktu 
 w syntezie poliamidu 12

Szczecin 2008, cena 21,00 zł brutto

 

BEATA MICHALKIEWICZ – PNPS 601

Studium nad katalityczną przemianą metanu do wodorosiarczanu metylu 
 w oleum

Szczecin 2007, cena 15,75 zł brutto

 

EUGENIUSZ MILCHERT, MARCIN BARTKOWIAK, ROBERT PEŁECH

Postęp w wybranych technologiach przemysłu chemicznego

Szczecin 2008, cena 10,50 zł brutto

 

URSZULA NARKIEWICZ – PNPS 554

Badanie procesu nieodwracalnej dezaktywacji stopowych katalizatorów żelazowych do syntezy amoniaku

Szczecin 2000, cena 8,40 zł brutto

 

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ TADEUSZA SPYCHAJA

Aminoglikoliza odpadowego PET i zastosowanie produktów

Szczecin 2003, cena 10,50 zł brutto

 

JACEK PRZEPIÓRSKI – PNPS 603

Badania nad preparatyką oraz fizykochemicznymi właściwościami modyfikowanych materiałów węglowych pod kątem praktycznego zastosowania

Szczecin 2007, cena 10,50 zł brutto

 

RAFAŁ RAKOCZY

Analiza teoretyczno-doświadczalna wpływu wirującego pola magnetycznego na wybrane operacje i procesy inżynierii chemicznej

Szczecin 2011, cena 25,20 zł brutto

 

PIOTR TABERO

Synteza i niektóre właściwości faz o strukturze blokowej

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

RYSZARD UKIELSKI – PNPS 556

Elastomery multiblokowe, terpoli(estro-b-etero-b-amidy): synteza, struktura, właściwości

Szczecin 2000, cena 11,45 zł brutto

 

AGNIESZKA WRÓBLEWSKA – PNPS 608

Epoksydacja związków allilowych nadtlenkiem wodoru w obecności katalizatorów tytanowo-silikalitowych

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

 

SKRYPTY  

 

MARCIN BARTKOWIAK, EUGENIUSZ MILCHERT, GRZEGORZ LEWANDOWSKI

Kierunki w rozwoju technologii przemysłu chemicznego

Szczecin 2011, cena 18,90 zł brutto

 

GRAŻYNA DĄBROWSKA, JANUSZ GĄSOWSKI, IZABELLA RYCHŁOWSKA-HIMMEL

Chemia nieorganiczna dla studentów towaroznawstwa

Szczecin 2006, cena 10,50 zł brutto

 

MIROSŁAWA EL FRAY, BEATA SCHMIDT, MARIA SWARCEWICZ, ZOFIA JÓŹWIAK

Ćwiczenia laboratoryjne z Towaroznawstwa Artykułów Przemysłowych

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

  

MARZENA GIBCZYŃSKA, JERZY WYBIERALSKI

Przewodnik do ćwiczeń z analizy jakościowej i ilościowej

Szczecin 2004, cena 6,30 zł brutto

 

MAREK GRYTA, RYSZARD J. KALEŃCZUK, DARIUSZ MOSZYŃSKI

Grafika inżynierska

Szczecin 2007, cena 15,75 zł brutto

 

ELŻBIETA JAGODZIŃSKA, TERESA DZIEMBOWSKA, ZBIGNIEW ROZWADOWSKI

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej

Szczecin 2006, cena 15,75 zł brutto

 

KAZIMIERZ KAŁUCKI, BEATA MICHALKIEWICZ, JANUSZ ZIEBRO, BOGUMIŁ KIC

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Reaktory chemiczne"

Szczecin 2005, cena 10,50 zł brutto

 

KAZIMIERZ KAŁUCKI, BEATA MICHALKIEWICZ, JANUSZ ZIEBRO, 
 JOANNA SREŃSCEK-NAZZAL

Materiały do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu "Podstawy technologii chemicznej"

Szczecin 2005, cena 10,50 zł brutto

 

EWA KRZYWY-GWROŃSKA

Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin

Szczecin 2007, cena 34,65 brutto

 

IRENA KUŹNIEWSKA-LACH, ALFRED HABA, KRZYSZTOF LACH

Komputerowe wspomaganie w projektowaniu procesowym

Szczecin 2003, cena 12,60 zł brutto 

 

CZASOPISMA 

 

1. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. II, Number 1

Szczecin 2000, cena 10,50 brutto

 

2. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. II, Number 2

Szczecin 2000, cena 10,50 brutto

 

3. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. III, Number 1

Szczecin 2001, cena 10,50 brutto

 

4. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. III, Number 2

Szczecin 2001, cena 10,50 brutto

 

5. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. III, Number 3

Szczecin 2001, cena 10,50 brutto

 

6. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. III, Number 4

Szczecin 2001, cena 10,50 brutto

 

7. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IV, Number 1

Szczecin 2002, cena 10,50 brutto

 

8. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IV, Number 2

Szczecin 2002, cena 10,50 brutto

 

9. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IV, Number 3

Szczecin 2002, cena 10,50 brutto

 

10. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IV, Number 4

Szczecin 2003, cena 10,50 brutto

 

11. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. V, Number 1

Szczecin 2003, cena 10,50 brutto

 

12. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. V, Number 2

Szczecin 2003, cena 10,50 brutto

 

13. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. V, Number 3

Szczecin 2003, cena 10,50 brutto

 

14. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VI, Number 1

Szczecin 2004, cena 10,50 brutto

 

15. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VI, Number 2

Szczecin 2004, cena 10,50 brutto

 

16. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VI, Number 3

Szczecin 2004, cena 10,50 brutto

 

17. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VI, Number 4

Szczecin 2004, cena 10,50 brutto

 

18. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VII, Number 1

Szczecin 2005, cena 10,50 brutto

 

19. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VII, Number 2

Szczecin 2005, cena 10,50 brutto

 

20. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VII, Number 3

Szczecin 2005, cena 10,50 brutto

 

21. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VII, Number 4

Szczecin 2005, cena 10,50 brutto

 

22. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VIII, Number 1

Szczecin 2006, cena 10,50 brutto

 

23. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VIII, Number 2

Szczecin 2006, cena 10,50 brutto

 

24. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VIII, Number 3

Szczecin 2006, cena 10,50 brutto

 

25. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. VIII, Number 4

Szczecin 2006, cena 10,50 brutto

 

26. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IX, Number 1

Szczecin 2007, cena 10,50 brutto

 

27. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IX, Number 2

Szczecin 2007, cena 10,50 brutto

 

28. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IX, Number 3

Szczecin 2007, cena 10,50 brutto

 

29. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. IX, Number 4

Szczecin 2007, cena 10,50 brutto

 

30. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. X, Number 1

Szczecin 2008, cena 10,50 brutto

 

31. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. X, Number 2

Szczecin 2008, cena 10,50 brutto

 

32. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. X, Number 3

Szczecin 2008, cena 10,50 brutto

 

33. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. X, Number 4

Szczecin 2008, cena 10,50 brutto

 

34. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. XI, Number 1

Szczecin 2009, cena 10,50 brutto 

 

35. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. XI, Number 2

Szczecin 2009, cena 10,50 brutto

 

36. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. XI, Number 3

Szczecin 2009, cena 10,50 brutto 

 

37. POLISH JOURNAL of CHEMICAL TECHNOLOGY

VOL. XI, Number 4

Szczecin 2009, cena 15,75 zł