Ekonomia

 

PRACE NAUKOWE

 

 

IWONA BĄK

Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce

Szczecin 2013, cena 30,00 zł brutto

Nakład wyczerpany. Pozycja dostępna wyłącznie w bibliotece.

 

ALINA GŁADZICKA-JANOWSKA

Gospodarowanie zasobami czasu w wybranych krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski 

Szczecin 2009, cena 31,50 zł brutto

 

GRAŻYNA KARMOWSKA

Dywergencja czy konwergencja

Studium duoregionu Pomorze

Szczecin 2013, cena 28,00 zł brutto

 

IRENA ŁĄCKA

Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki

Szczecin 2011, cena 33,60 zł brutto

 

 

SKRYPTY

 

IRENA ŁĄCKA (red.)

Zbiór zadań z mikroekonomii

Szczecin 2008, cena 25,20 zł brutto

 

IRENA ŁĄCKA, MAREK TOMASZEWSKI

Przewodnik do studiowania mikro- i makroekonomii dla studentów kierunku towaroznawstwo Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie

Szczecin 2006, cena 5,25 zł brutto

 

BOŻENA NADOLNA (red.)

Przewodnik z podstaw rachunkowości

Szczecin 2005, cena 31,50 zł brutto

 

EDYTA PAWLAK, ARKADIUSZ MALKOWSKI

Przegląd organizacji międzynarodowych

Szczecin 2006, cena 22,05 zł brutto

  

LEONID WOROBIOW

Menedżment przedsiębiorstwa

Szczecin 2008, cena 55,65 zł brutto

 

LEONID WOROBIOW

Podstawy ekonomiki i organizacji zarządzania w produkcji ogrodniczej

Szczecin 2002, cena 5,25 zł brutto

 

JAN ZAWADZKI

Zastosowanie hierarchicznych modeli szeregów czasowych w prognozowaniu zmiennych ekonomicznych z wahaniami sezonowymi

Szczecin 2004, cena 14,70 zł brutto

 

TADEUSZ ZIEJEWSKI

Nauczanie wielostronne, polimetodyczne, multimedialne.

Nauka – Edukacja – Praktyka

Szczecin 2008, cena 21,00 zł brutto

 

TADEUSZ ZIEJEWSKI

Nowy słownik interdyscyplinarny (Ekonomia – Edukacja – Praca)

Szczecin 2007, cena 12,60 zł brutto

 

TADEUSZ ZIEJEWSKI

Przewodnik metodyczny dla słuchaczy Studium Pedagogicznego

Szczecin 2002, cena 4,20 zł brutto

 

TADEUSZ ZIEJEWSKI

Słownik interdyscyplinarny (Ekonomia – Edukacja – Praca)

Szczecin 2005, cena 9,45 zł brutto