Elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, automatyka i robotyka

 

PRACE NAUKOWE  

STANISŁAW BAŃKA

Sterowanie wielowymiarowymi układami dynamicznymi. Ujęcie wielomianowe

Szczecin 2007, cena 33,60 zł brutto

 

ANDRZEJ BRYKALSKI

Wybrane zagadnienia modelowania dynamiki pól w elektrotechnice

Szczecin 2006, cena 26,25 zł brutto

 

TOMASZ CHADY – PNPS 578

Wieloczęstotliwościowe algorytmy identyfikacji w układach defektoskopii wiroprądowej

Szczecin 2003, cena 10,50 zł brutto

 

STEFAN DOMEK – PNPS 593

Odporna regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych

Szczecin 2006, cena 15,75 zł brutto

 

ZBIGNIEW EMIRSAJŁOW

Półgrupa złożona w analizie nieskończenie wymiarowych równań Sylvestera 
 i Lapunowa

Szczecin 2005, cena 21,00 zł brutto

 

STANISŁAW GRATKOWSKI

Asymptotyczne warunki brzegowe dla stacjonarnych zagadnień elektromagnetycznych w obszarach nieograniczonych – algorytmy metody elementów skończonych

Szczecin 2009, cena 36,75 brutto

 

WIKTOR IWANUSZKIN, FIODOR SARAPUŁOW, PIOTR SZYMCZAK – PNPS 562

Modelowanie strukturalne systemów elektromechanicznych i ich elementów

Szczecin 2000, cena 21,00 zł brutto

 

ROMAN KASZYŃSKI – PNPS 569

Filtry dolnoprzepustowe i filtry składowej stałej o zmiennych parametrach

Szczecin 2001, cena 9,66 zł brutto

 

PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI

Zastosowania notacji operatorowej i uproszczonych metod częstotliwościowych do niestacjonarnych układów dyskretnych w zagadnieniach analizy systemów i sterowania

Szczecin 2011, cena 23,10 zł brutto

 

RYSZARD PAŁKA

Monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe. Modele makroskopowe 
i zastosowania

Szczecin 2008, cena 36,75 zł brutto

 

JACEK PISKOROWSKI

Wybrane zagadnienia syntezy i optymalizacji nowych klas liniowych filtrów niestacjonarnych

Szczecin 2011, cena 21,00 zł brutto

 

STANISŁAW SKOCZOWSKI

Deterministyczna identyfikacja i jej wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury

Szczecin 2001, cena 21,00 zł brutto

 

JAN SUBOCZ

Przewodnictwo i relaksacja dielektryczna warstwowych układów izolacyjnych

Szczecin 2012, cena 31,50 zł brutto

 

JAN SUBOCZ – PNPS 580

Wybrane zagadnienia przewodnictwa i relaksacji dielektrycznej w aspekcie diagnostyki izolacji kompozytowej

Szczecin 2003, cena 15,75 zł brutto 

 

MARCIN ZIÓŁKOWSKI

Analiza i synteza wybranych układów ekranujących pola elektromagnetyczne niskiej i średniej częstotliwości

Szczecin 2011, cena 31,50 zł brutto

 

SKRYPTY

 

ANATOLIJ AFONIN, PIOTR SZYMCZAK

Mechatronika

Szczecin 2001, cena 21,00 zł brutto

 

ANATOLIJ AFONIN, WOJCIECH KRAMARZ, PIOTR CIERZNIEWSKI

Elektomechaniczne przetworniki energii z komutacją elektroniczną

Szczecin 2000, cena 23,10 zł brutto

 

JERZY GAJDA, MICHAŁ JASIŃSKI

Wstęp do projektowania sieci optotelekomunikacyjnych

Szczecin 2001, cena 15,75 zł brutto

 

STANISŁAW GRATKOWSKI, RYSZARD PAŁKA

Komputerowo wspomagana analiza i projektowanie urządzeń i układów elektomagnetycznych

Szczecin 2001, cena 15,75 zł brutto

 

MIROSŁW A. KARPIERZ, EWA WEINERT-RĄCZKA

Nieliniowa optyka światłowodowa. Zagadnienia wybrane

Szczecin 2004, cena 21,00 zł brutto

 

EUGENIUSZ KORNATOWSKI, JANUSZ KOWALSKI

Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów

Szczecin 2000, cena 10,50 zł brutto

 

WOJCIECH LIPIŃSKI, SEBASTIAN MAJSNER, PAWEŁ MAZUREK

Modulacja, kodowanie i transmisja w systemach telekomunikacyjnych

Szczecin 2001, cena 21,00 zł brutto

 

WOJCIECH LIPIŃSKI, SEBASTIAN MAJSNER, PAWEŁ MAZUREK

Transmisja danych w telefonii komórkowej

Szczecin 2003, cena 15,75 zł brutto

 

KRZYSZTOF PENKALA

Specjalizowane programowalne układy scalone

Szczecin 2001, cena 21,00 zł brutto

 

JAN PURCZYŃSKI

Wybrane zagadnienia teorii sygnałów

Szczecin 2000, cena 10,50 zł brutto

 

MICHAŁ ZEŃCZAK

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko naturalne 
 i środowisko pracy

Szczecin 2000, cena 13,65 zł brutto

 

ADAM ŻUCHOWSKI

Modele dynamiki i identyfikacja

Szczecin 2003, cena 21,00 zł brutto

 

ADAM ŻUCHOWSKI

Wybrane modele dynamiki zachowań obiektów, osobników i ich zespołów

Szczecin 2005, cena 21,00 zł brutto

 

ADAM ŻUCHOWSKI

Wstęp do teorii układów o zmiennej strukturze

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto