Fizyka

 

PRACE NAUKOWE

IGNACY ERYK LIPIŃSKI – PNPS 582 

Badania natury przejść fazowych w kryształach typu dwuwodnego siarczanu sodowo-amonowego

Szczecin 2003, cena 10,50 zł brutto

 

SŁAWOMIR MAKSYMILJAN KACZMAREK

Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości optyczne materiałów stosowanych w optoelektronice

Szczecin 2008, cena 42,00 zł brutto

 

JANUSZ TYPEK – PNPS 600 

Spektroskopowe badania właściwości magnetycznych warstwowych związków RBa2Cu3O6+x i R2Cu2O5 (R-jony ziem rzadkich) 

Szczecin 2007, cena 15,75 zł brutto

 

SKRYPTY

 

KRZYSZTOF LICHSZTELD, IRENA KRUK

Wykłady z fizyki

Szczecin 2004, cena 49,35 zł brutto

 

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ IRENY KRUK i JANUSZA TYPKA

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki cz. II

Szczecin 2007, cena 23,10 zł brutto

 

ELŻBIETA SKÓRSKA

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

 

ELŻBIETA SKÓRSKA

Fizyka w zadaniach

Szczecin 2005, cena 7,35 zł brutto

 

JANUSZ TYPEK

Wysokotemperaturowe nadprzewodniki tlenkowo-miedziowe

Szczecin 2000, cena 15,75 zł brutto