Matematyka

  

PRACE NAUKOWE

TRAN DUONG HIEN – PNPS 579 

Numeryczna analiza układów stochastycznych (wersja polska i angielska) 

Szczecin 2003, cena 15,75 zł brutto

 

SKRYPTY

 

MARIA KWAŚNIK, MACIEJ ZWIERCHOWSKI

Zbiór zadań z wybranych zagadnień teorii grafów 
Szczecin 2004, cena 2,10 zł brutto

WIESŁAW PASEWICZ

Matematyka dla studentów Akademii Rolniczych

Szczecin 2006, cena 19,95 zł brutto